Dare Talvitie is a user on mastoton.fi. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Dare Talvitie @dare

1515 sanaa on tämän päivän saldo, joka vie viikkototaalin aika lähelle kustantajalle esittämääni arviota käsiksen valmistumistahdista. Tietenkin riippuu siitä, miten paljon teksti tulee rönsyilemään.