Dare Talvitie is a user on mastoton.fi. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Dare Talvitie @dare

On hieman työlästä kirjoittaa toukokuussa tapahtuvaa, keväistä romaania loka-marraskuussa. Lähettäisipä joku minut eteläiselle pallonpuoliskolle viikoksi tuottamaan tekstiä.