Dare Talvitie is a user on mastoton.fi. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Dare Talvitie @dare

@jonne Ja osuva. Aika monta juttua tunnisti omasta käytöksestä.

@dare Tuli mieleen viime vuosisadan alun mikrososiologia:

"Katselin vähän ympärilleni ja näyttää siltä, että ihmiset..."