Dare Talvitie is a user on mastoton.fi. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Dare Talvitie @dare

1350 sanaa kirjoitettu. Yllättävän hyvä flow oli, varmaan taas johtui luontoretkestä noin 500 sanan kohdalla.