Dare Talvitie is a user on mastoton.fi. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Dare Talvitie @dare

Paras lukijapalaute Valkeasta liekistä toistaiseksi (henkilöltä, joka aluksi suhtautui kirjaan vähän nihkeästi eikä pitänyt päähenkilöstä):

"Sun kirja tuntuu toimivan mulla paljon paremmin, kun oon pienessä humalassa... Yksi vahva olut ja rommikaakao sekeästi auttaa (muka) tajuamaan sun päähenkilön meininkejä ja saa sen vaikuttamaan ihan sympaattiselta hepulta."

Seuraavan painoksen kanteen: "Tuntuu toimivan paljon paremmin ... pienessä humalassa."