Dare Talvitie is a user on mastoton.fi. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Dare Talvitie @dare

800 sanaa kirjoitettu tänään. Ihan hyvinhän tässä vauhtiin pääsi.