Dare Talvitie is a user on mastoton.fi. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Dare Talvitie @dare

660 sanaa kirjoitettu tänään. Toisaalta, Little Alchemyssa olen löytänyt 650 / 700 objekteista!