Dare Talvitie is a user on mastoton.fi. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Dare Talvitie @dare

(Tää on myös varmaan mun eka ruokapäivitys blogiin tai someen ikinä, tai ainakin eka, joka ei pääty toteamukseen tyyliin "lopulta jäänteet haudattiin vähin äänin ja tilattiin kiinalaista")