Dare Talvitie is a user on mastoton.fi. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Dare Talvitie @dare

Kävely luonnossa oikaisi luovan blokin, ja nyt tiedän miten työn alla oleva tarina jatkuu. Mitenkähän sitä oppisi muistamaan, että tämä on se temppu joka toimii melkein joka kerta?