Dare Talvitie is a user on mastoton.fi. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Dare Talvitie @dare

mastoton.fi/media/iwQNLut5IcmY

Uuden romaanin tekijänkappaleet saapuivat postissa!

@Stoori Kiitoksia! Noille pitäisi varmaan keksiä vielä jotain käyttöäkin.

@dare Se on kyllä aina vaikeinta. Ei niitä äitejäkään kovin monta ole.