JantsoP is a user on mastoton.fi. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
JantsoP @JantsoP

Päivittelen tässä kohta puoliin serveriä niin saattaa hetkeksi kaatua sivusto :)